Thông tin chuyển khoản

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

– Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng hoặc thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký.
– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng.

Thông tin tài khoản:

Nguyễn Kim Hoàng Vy

STK: 02909131601

Tại Ngân Hàng TP bank – Chi nhánh Vũng Tàu